პროდუქტები

  • T-80Doc1

    T-80Doc1

    წყარო (ფორმულა) და სტანდარტული პოლიოქსიეთილენი 20 სორბიტანის მონოლეატი პოლიოქსიეთილენის დეჰიდრატირებული სორბიტოლის მონოოლეატი, რომელსაც პოლისორბატ -80 უწოდებენ, არის ორგანული ნაერთი c24h44o6 (C2H4O) n ქიმიური ფორმულით. იხსნება წყალში, იხსნება ეთანოლში, მცენარეულ ზეთში, ეთილის აცეტატში, მეთანოლში, ტოლუოლში, არ იხსნება მინერალურ ზეთში. იგი ჟელატინისებრია დაბალ ტემპერატურაზე და აღდგება გათბობის შემდეგ. ძალიან სუნიანია და ოდნავ მწარე. მას ხშირად იყენებენ როგორც ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებას. თვისებები ამ პროდუქტის მე ...